Adwokat Piotr Jakubicz – Prawo karne, cywilne, rodzinne, gospodarcze, administracyjne, prawo pracy, sprawy frankowe

Jako adwokat, specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy. Obsługuję klientów indywidualnych oraz osoby prawne na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego oraz całej Polski. Zajmuję się sprawami frankowymi. Zapraszam do kontaktu.

WYNAGRODZENIE

Zachęcam do zapoznania się z cennikiem usług prawniczych

Wysokość honorarium zależna jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy potrzebnego do jej należytego poprowadzenia. Wycenienie usługi możliwe jest dopiero po rozmowie z Państwem, wysłuchaniu Państwa oczekiwań oraz przeanalizowaniu stanu faktycznego i przedstawionych dokumentów.

Wynagrodzenie może być określone ryczałtowo (poprzez zapłatę określonej kwoty za dany etap postępowania – np. za etap postępowania przygotowawczego czy zastępstwa przed sądem I instancji, jak i np. miesięczny ryczałt za prowadzenie spraw spółki) albo według stawki godzinowej. Rodzaj rozliczenia ustalany jest zawsze indywidualnie, na początkowym etapie współpracy z Państwem.